Iparos Klaszter projekt

 

A DAOP-1.2.1-11-2011-0032 számú pályázatunk keretében olyan szolgáltatásokat tudunk bevezetni a Hód Iparos Klaszterben, melyre eddig a klaszter történetében nem volt mód. 

A projekt megvalósítási ideje 2012.03-2013.09.
 • A részben 50, részben 80%-os pályázati támogatás keretében új nemzetközi színvonalú weboldalt kap a klaszter, melyben minden tag részére bemutatkozási lehetőséget biztosítunk több nyelven. 
 • Rendszeres hírlevélben tájékoztatjuk a tagokat tevékenységünkről és regionális hírekről.
 • kétnyelvű brosúrákat és két PR filmet készítünk tagjainkról, melyeket terjesztünk.
 • A klaszter menedzsment belföldi és nemzetközi hálózati kapcsolatrendszert építhet ki, melynek segítségével valós üzleti megkereséseket tudunk közvetíteni a tagság felé  Nemzeti Külgazdasági Hivatal és egyéb európai nemzetközi hálózatok segítségével.
 • EXPORTEXPRESSZ programunk azonban nemcsak az országunkon kívülre irányuló exportot fejleszti, hanem régiónkon kívülre is mutat, hiszen az is érdekünk, hogy magyar megrendelőink száma is gyarapodjon.
 • A klaszter taglétszámának növelésével szélesebb körű összefogást teremtünk, melynek keretében közösen tudjuk a kívánt piacokról szóló információkat összegyűjteni.
 • A közös kapacitások hatékonyabb hirdetésével, piacszerző stratégia kidolgozásával és végrehajtásával több megrendelést gyűjthetünk a klaszter tagok számára, ezzel hasznot hajtva szűkebb környezetünk gazdaságának.
 • A menedzsment helyi, magasan képzett szakemberek szolgáltatásait és esetleges lobbi segítségét  állítja hadba céljaink érdekében.
 • Benchmarking klubokat tartunk, ahol a tagok megismerkedhetnek, hasznos információkhoz juthatnak egymásról és a piacról
 • Üzletember találkozókat szervezünk
 • Megjelenési támogatást, képviseletet és részvételi lehetőséget biztosítunk nemzetközi és  hazai üzleti rendezvényeken.
 • A pályázat keretében gépbeszerzések és telephelyfejlesztés is megvalósul

www.iparosklaszter.hu